pappersoftware.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

            KHONTAMWEB DOT COM Co. Ltd.  (ซึ่งจะรวมเรียกว่า "คนทำเว็บ", "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา") คือ บริษัทที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน กรุณาโปรดอ่านรายละเอียดต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ("นโยบายนี้") นโยบายนี้มีผลใช้งานกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการของ คนทำเว็บ ที่แสดงหรือมีลิงก์ไปยังนโยบายนี้

           กรุณาอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านให้กับ คนทำเว็บ ก่อนที่ท่านจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คนทำเว็บ หวังว่าจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้:

1. วิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

3. วิธีการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4. วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. วิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

7. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ

9. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

10. วิธีติดต่อเรา

 

1. วิธีการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามเพียงอย่างเดียวหรือเมื่อรวมกับข้อมูลอื่นๆ สามารถใช้ระบุถึงตัวตนของบุคคลธรรมดาได้ โดยท่านจะเป็นผู้มอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เราโดยตรงเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา หรือติดต่อกับเรา เช่น เมื่อท่านสร้างบัญชี คนทำเว็บ หรือติดต่อเราเพื่อขอบริการสนับสนุน เรายังอาจได้รับข้อมูลโดยการบันทึกลักษณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา เช่น การใช้เทคโนโลยี อาทิ คุกกี้ และการได้รับข้อมูลการใช้งานจากซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์ของท่าน ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เรายังอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มาบุคคลที่สามภาครัฐและภาคเอกชน เช่น เราอาจซื้อข้อมูลสถิติจากบริษัทอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (บัญชีและรหัสผ่าน) ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้

ท่านอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(a) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การเปิดใช้งาน หรือการยืนยันผลิตภัณฑ์หรือบริการ การดำเนินการตามคำขอเปลี่ยนแปลงของท่าน และการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิค

(b) การติดต่อถึงท่านโดยได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจให้แก่ท่าน การเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการสำรวจตลาดของ คนทำเว็บ หรือการส่งข้อมูลการตลาดให้แก่ท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลประเภทนี้ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

(c) การส่งประกาศสำคัญให้แก่ท่าน เช่น การอัปเดตและการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชัน

(d) การมอบประสบการณ์ของผู้ใช้และเนื้อหาเฉพาะบุคคลให้แก่ท่าน และการเปิดใช้งานบริการหลังการขาย

(e) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราผ่านการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย

(f) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของเราและการประเมินส่วนแบ่งทางการตลาด

(g) การแก้ไขปัญหาในกรณีที่ท่านเลือกที่จะส่งรายงานข้อผิดพลาดมายังเรา

(h) การซิงค์ การแบ่งปัน และการจัดเก็บข้อมูลที่ท่านอัปโหลดหรือดาวน์โหลดและข้อมูลที่จำเป็นต้องอัปโหลดและดาวน์โหลด

(i) การปรับปรุงแนวทางป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับเรา และแผนงานป้องกันการฉ้อโกง

(j) การปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเรา

           คนทำเว็บยังอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุถึงตัวตนบุคคล (ข้อมูล Non-PII) ข้อมูล Non-PII คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุถึงตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น คนทำเว็บจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ อาทิ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจลักษณะที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบริการของเราและตอบสนองความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น คนทำเว็บอาจเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล ถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูล Non-PII เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามดุลยพินิจ

           เราจะพยายามแยกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากข้อมูล Non-PII และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งสองประเภทนี้มีการใช้งานแยกกัน หากมีข้อมูลส่วนบุคคลปะปนอยู่ในข้อมูล Non-PII ข้อมูลดังกล่าวจะยังถูกแยกให้อยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการประมวลผล

 

2. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

2.1 คุกกี้

           เพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ของเรามีการทำงานที่ถูกต้อง บางครั้งเราอาจเก็บชิ้นข้อมูลขนาดเล็กที่เรียกว่าคุกกี้ ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่จัดเก็บโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือและเนื้อหาของคุกกี้สามารถถูกเรียกหรืออ่านโดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในคุกกี้มักจะประกอบด้วยตัวระบุ ชื่อไซต์ และตัวเลขผสมกับอักขระบางอย่าง คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่ท่านใช้งาน และช่วยเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การตั้งค่าของท่านหรือสินค้าในรถเข็นสินค้าของท่าน

           เช่นเดียวกับเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ อีกจำนวนมาก คนทำเว็บใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น คุกกี้เซสชันจะถูกลบหลังจากการเข้าชมแต่ละครั้ง ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ตลอดในการเข้าชมหลายๆ ครั้ง คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำการตั้งค่าของท่าน เช่น การตั้งค่าภาษาและขนาดตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน หรือการตั้งค่าอื่นๆ บนเบราว์เซอร์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เข้าชม ในทางตรงกันข้าม หากไม่ได้ใช้งานคุกกี้ เว็บไซต์จะถือว่าท่านเป็นผู้เข้าชมใหม่ทุกครั้งที่ท่านโหลดเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น หากท่านถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งจากเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าสู่ระบบไว้แล้ว เมื่อท่านกลับมา เว็บไซต์นั้นจะไม่จดจำตัวท่านและท่านจะต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

           คนทำเว็บ จะไม่ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ท่านสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ AboutCookies.org ท่านสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่านได้ เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกบล็อคคุกกี้ แต่ถ้าท่านดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อ่านวิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของท่านได้ที่นี่:

Internet Explorer    Google Chrome    Mozilla Firefox    Safari    Opera

 

2.2 เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก

           นอกจากคุกกี้แล้ว เรายังอาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก เช่น เมื่อท่านได้รับอีเมลจากคนทำเว็บ อีเมลนั้นอาจมี URL ให้คลิก ซึ่งจะลิงก์ไปยังเว็บเพจของคนทำเว็บ หากท่านคลิกที่ลิงก์นั้น คนทำเว็บจะติดตามการเข้าชมของท่านเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการของท่านและปรับปรุงบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เว็บบีคอนคือภาพกราฟิกโปร่งใสที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์หรือในอีเมล เราใช้พิกเซลแท็กในอีเมลเพื่อให้ทราบว่ามีการเปิดอ่านอีเมลหรือไม่ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกจากรายชื่อผู้รับจดหมายของคนทำเว็บ ได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะถูกติดตามในลักษณะนี้

การใช้เว็บไซต์ของเราหมายความว่าท่านยินยอมที่จะใช้งานคุกกี้ เว็บบีคอน และพิกเซลแท็กตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

 

3. วิธีการที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

           คนทำเว็บจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับคู่ค้ารายอื่นๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เมื่อบริการได้รับการจัดหาให้โดยคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตจากคนทำเว็บ เช่น เมื่อท่านทำการสั่งซื้อออนไลน์จากคนทำเว็บ ทางคนทำเว็บจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการจัดส่งเพื่อจัดเตรียมการส่งสินค้า หรือคู่ค้าเพื่อจัดหาบริการให้แก่ท่าน นอกจากนี้ ในฐานะบริษัทระดับโลก เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือและบริษัทสาขาของคนทำเว็บ

           เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับหรือดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่มีผลใช้งานคนทำเว็บ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หาก คนทำเว็บมีส่วนในการฟ้องร้องดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ หรือการล้มละลายและการชำระหนี้ในพื้นที่บังคับคดีบางแห่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับการทำธุรกรรม คนทำเว็บยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านตามความเหมาะสม เช่น เพื่อการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายทางการเงิน หรือเกี่ยวกับการสืบสวนการกระทำที่ต้องสงสัยหรือการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายจริง

 

4. วิธีเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           การตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้แก่คนทำเว็บ นั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นความรับผิดชอบของท่าน คนทำเว็บทุ่มเทในการรักษาความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

           ตามขอบเขตที่กฎหมายในพื้นที่บังคับคดีของท่านกำหนดไว้ ท่านอาจ (i) มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านที่เรารักษาไว้ (ii) ร้องขอให้เราปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลนั้น (iii) คัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ซึ่งท่านอาจจำเป็นต้องยื่นความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความปลอดภัย เราอาจปฏิเสธคำขอนั้นหากเรามีเหตุผลมากเพียงพอให้เชื่อว่าคำขอนั้นเป็นการหลอกลวง ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรืออาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

 

5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

           เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินตามความจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เราใช้มาตรการทางกายภาพ มาตรการการจัดการ และมาตรการด้านเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การใช้งาน การแก้ไข ความเสียหาย หรือความสูญเสีย เช่น เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อรักษาความลับของข้อมูล กลไกการป้องกันเพื่อป้องกันการโจมตี และกลไกการควบคุมการเข้าถึงเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรายังจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เว้นแต่กฎหมายหรือความจำเป็นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คนทำเว็บมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โปรดอย่าลืมว่าไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยใดที่ไร้ช่องโหว่

 

6. วิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

           เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราจัดทำขึ้นสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น ผู้เยาว์จะต้องไม่สร้างบัญชี คนทำเว็บ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ได้รับการเก็บรวบรวมโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครอง เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้เท่านั้น โดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์หรือเมื่อจำเป็นต่อการปกป้องผู้เยาว์คนดังกล่าว หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ตั้งใจโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างถูกต้องจากผู้ปกครองของผู้เยาว์ เราจะพยายามลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

 

7. ผู้ให้บริการจากภายนอกและบริการที่เกี่ยวข้อง

           เพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดี ท่านอาจได้รับเนื้อหาหรือเว็บลิงก์จากบุคคลที่สาม นอกเหนือจาก คนทำเว็บ และคู่ค้าของคนทำเว็บ (“บุคคลที่สาม”) คนทำเว็บ ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมบุคคลที่สามดังกล่าว แต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ลิงก์ ดูเนื้อหา หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามนั้นหรือไม่

           คนทำเว็บ ไม่สามารถควบคุมแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปกป้องข้อมูลของบุคคลที่สาม ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม โปรดอ่านและอ้างอิงนโยบายป้องกันความเป็นส่วนตัวองบุคคลที่สาม

 

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ

           ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการเก็บรวบรวมโดย คนทำเว็บ อาจได้รับการประมวลผลหรือเข้าถึงจากประเทศ/ภูมิภาคที่ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านถูกนำมาใช้ หรือในประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ที่ คนทำเว็บ หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการมีสถานประกอบการอยู่ พื้นที่บังคับคดีเหล่านี้อาจมีกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ดังกล่าว คนทำเว็บ จะดำเนินมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้และตามกฎหมายที่มีผลบังคับในพื้นที่ที่มีข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ เช่น เราอาจใช้กลไกทางกฎหมายต่างๆ เช่น ข้อกำหนดสัญญามาตรฐานสำหรับความยินยอมของท่านในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามประเทศ หรือใช้มาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลก่อนถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

 

9.การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

           คนทำเว็บ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดในหน้านี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หากนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจำนวนมาก เราอาจแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การติดประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือการส่งประกาศถึงท่านโดยตรง

 

11.วิธีติดต่อเรา

           หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และประสงค์จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล ให้คลิกเมนู “ติดต่อเรา” บนหน้าเว็บไซต์