What is E-Form?

แอปพลิเคชันสำหรับ "รับ-ส่งเอกสาร" รองรับครอบคลุมทุกประเภทเอกสารภายในองค์กรให้ทำงานในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อใช้สำหรับส่งเอกสารในรูปแบบ Workflow และ ติดตามสถานะของเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

Features
ฟังก์ชั่นที่โดดเด่น
Fast Searching & Advanced

รองรับการค้นหาแบบพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อให้คุณได้ข้อมูลเอกสารที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

File Attachment and Preview

แนบไฟล์ได้ทุกนามสกุลรองรับการดูตัวอย่างไฟล์ผ่านระบบได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดลงเครื่อง

Simple Create and Send Paper

สามารถสร้างเอกสารและส่งเอกสารไปยังผู้อนุมัติ แต่ละลำดับได้อย่างง่าย และติดตามสถานะของเอกสาร ผ่านระบบได้

Document version (Data Logger)

ติดตาม ตรวจสอบเวอร์ชันเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงและเก็บประวัติการดำเนินการแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน

Export Document (With Water Mark, Encryption, Logger)

ฟีเจอร์การส่งออกเอกสารด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่าง เช่น ลายน้ำและการเข้ารหัสป้องกันความปลอดภัยของเนื้อหา